בית"ר ירושלים ופתח-תקוה, בית"ר ירושלים - עלון "התקוה", גליונות 2 - 11

01.01.1931 - 31.12.1932

סימול התיק : ב 10 א - 2/ 2

שייך לארכיון: בית"ר ירושלים ופתח-תקוה
סוג התאריך: שנה נכונה