דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 55 פריטים

בית"ר א"י נציבות, פרוטוקולים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 04/10/1933
עד תאריך: 03/10/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ג - 1
בית"ר א"י נציבות, תזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 25/10/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ג - 2
בית"ר א"י נציבות, דו"חות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/04/1939
עד תאריך: 07/10/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ג - 3
בית"ר א"י נציבות, פקודות וחוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/02/1932
עד תאריך: 09/12/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ג - 4/ 1
בית"ר א"י נציבות, פקודות וחוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 09/01/1934
עד תאריך: 14/04/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ג - 4/ 2
בית"ר א"י נציבות, חוזרים והודעות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/09/1936
עד תאריך: 30/12/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ג - 4/ 3
בית"ר א"י נציבות, פקודות וחוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 09/01/1941
עד תאריך: 25/04/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ג - 4/ 4
בית"ר א"י נציבות, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/01/1933
עד תאריך: 02/04/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ג - 5/ 1
בית"ר א"י נציבות, התכתבות עם סניפי בית"ר בחו"ל מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/10/1932
עד תאריך: 26/07/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ג - 5/ 2
סימול ב 8 ג - 5/ 3