התנועה הציונית ברוסיה, החלוץ - סקירה על תולדות הארגון, הדפסה

01.01.1917 - 31.12.1924

סימול התיק : כ 19 - 2/ 3

שייך לארכיון: התנועה הציונית ברוסיה
סוג התאריך: שנה נכונה