התנועה הציונית ברוסיה, "החבר" - הסתדרות הסטודנטים הציונים

01.01.1913 - 31.12.1913

סימול התיק : כ 19 - 2/ 2

שייך לארכיון: התנועה הציונית ברוסיה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

תעודות בקשר לארגון בתיקי ההנהלה הציונית בברלין (העתקי צילום)