התנועה הציונית ברוסיה, "החבר", הסתדרות הסטודנטים הציוניים - מאמרים, זכרונות

01.01.1914 - 31.12.1924

סימול התיק : כ 19 - 2/ 1

שייך לארכיון: התנועה הציונית ברוסיה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

- אברהם איילון (אידלסון): "החבר" ברוסיה
- יהושע וילסקר: "החבר" בשנותיו האחרונות (הדור הרביעי)
- יעקב וינשל: תולדות "החבר" (זכרונות)
- תולדות הסתדרות הסטודנטים הציונים "החבר"
כתב יד והדפסות
רוסית, עברית