התנועה הציונית ברוסיה, תזכירים וסקירות על מצב הציונות ברוסיה הסובייטית

01.01.1918 - 31.12.1927

סימול התיק : כ 19 - 1/ 13

שייך לארכיון: התנועה הציונית ברוסיה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

כתב יד, הדפסה
עברית, רוסית, אנגלית, גרמנית