התנועה הציונית ברוסיה, מאבקי אסירים בבית הסוהר ברוסיה

סימול התיק : כ 19 - 1/ 11

שייך לארכיון: התנועה הציונית ברוסיה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

רשימות , כתבי יד
רוסית, עברית