התנועה הציונית ברוסיה, "בית הסוהר בצ'ליאבינסק" - זכרונות

01.01.1925 - 31.12.1925

סימול התיק : כ 19 - 1/ 10

שייך לארכיון: התנועה הציונית ברוסיה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

קטע, הדפסה, רוסית