התנועה הציונית ברוסיה, נשים ציוניות בבית הסוהר בחרקוב - עדויות

01.01.1924 - 31.12.1924

סימול התיק : כ 19 - 1/ 4

שייך לארכיון: התנועה הציונית ברוסיה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

רוזה גולדינה: שביתת רעב של נשים בבית הסוהר בחרקוב
חיה פורשטיין: שביתת רעב בבית הסוהר בחרקוב
עדויות ברוסית, כתב יד