התנועה הציונית ברוסיה, פעילות ציונית באודסה - עדויות

01.01.1893 - 31.12.1914

סימול התיק : כ 19 - 1/ 2

שייך לארכיון: התנועה הציונית ברוסיה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

הסתדרות נוער אקדמאי באודסה - שלום בן ברוך
אודסה הציונית - ד"ר בר רב האי , יוסף פישר (אריאל 8.4.1893 - 19.7.1964)
כתב יד והדפסות