מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, מדיניות ממשלת בריטניה בארץ, הצהרה

01.01.1936 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 13 - 1/ 3

שייך לארכיון: מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט

תוכן

הצהרת ממשלת בריטניה בנושאים: ההחלטה להותיר את המנדט בארץ ישראל
על כנו, השיקולים להחלטה, המדיניות העתידית בארץ ויעדיה.

מילות מפתח