מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, הרוגי המאורעות, חוברות זכרון ורשימות לזכרם

01.01.1936 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 13 - 2/ 2

שייך לארכיון: מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט

תוכן

חוברות זכרון ורשימות על הרוגי המאורעות בחיפה, בירושלים וביפו:
פרטים ביוגרפיים, נסיבות מותם, תמונות והספדים.

מילות מפתח