בית"ר א"י קומיסריון, מיפקדת הגיוס - פרוטוקול מהמושב השלישי של מועצת הגיוס, תל-אביב

12.08.1936 - 14.08.1936

סימול התיק : ב 8 ב - 8

שייך לארכיון: בית"ר א"י קומיסריון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

דו"ח מפעולות הגיוס, הקשר עם הצ"ח, דו"ח על המצב בבית"ר ועניני
גיוס לבירור, המצב בגדודים השונים, שאלת חובת הגיוס הבית"רי
ותכנית הפעולה, המצב בהסתדרות העובדים הלאומית והגיוס הבית"רי,
בעיות בית"ר לאור המצב בהצ"ח.