בית"ר א"י קומיסריון, מיפקדת הגיוס - פרוטוקול כינוס המגוייסים החמישי, ראש פינה (6-8.3.1936)

28.01.1936 - 25.05.1936

סימול התיק : ב 8 ב - 7

שייך לארכיון: בית"ר א"י קומיסריון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הזמנה לכינוס ותכנית סדר היום.
פרוטוקולים של ישיבות הכינוס בנושא התפתחות הגיוס הבית"רי,
מכתב זאב ז'בוטינסקי אל באי הכינוס, עמדת בית"ר בתנועה הלאומית,
גיוס בית"רי א"י, המצב בהצ"ח, תכנית העבודה העתידית של מיפקדת
הגיוס, דו"ח פעולת מחלקת הכלכלה. החלטות בעניני בית"ר, גיוס
ומדיניות והחלטות פנימיות בשאלת התנועה הלאומית.