בית"ר א"י קומיסריון, הועדה לעולי פולין

20.09.1934 - 24.05.1936

סימול התיק : ב 8 ב - 4

שייך לארכיון: בית"ר א"י קומיסריון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ומינהלה. הקשר בין הועדה לעולי
פולין לבין נציבות בית"ר בפולין. בקשה לשליחת שליחים וחומר על
המתרחש בארץ ישראל. עריכת והפצת עתון המדינה. עניני עליה. מפעל
דגל בית"ר בפולין. הוצאת חוברת פליסטינוגרפיה.
פרוטוקול ישיבת ועדת עולי בית"ר פולין בנושא תפקידי הועדה
ופעילותה. רשימת הבית"רים העולים מורשה. דו"ח כספי ומאזן.

מילות מפתח