בית"ר א"י קומיסריון, התכתבות עם שלטון בית"ר

24.06.1935 - 06.02.1936

סימול התיק : ב 8 ב - 2

שייך לארכיון: בית"ר א"י קומיסריון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון וחלוקת סמכויות בין גופי התנועה.
היחסים בין הקומיסריון לבית"ר לבין הקומיסריון להצ"ח בארץ ישראל.
עניני עליה וכספים. הקשיים שמערימה הסוכנות על קבלת רשיונות
עליה לבית"רים באמצעות התאחדות בעלי התעשיה.
דיווח על הגיוס לפלוגות העבודה ופעילותן.