בית"ר א"י קומיסריון, חוזרים

08.05.1935 - 29.09.1936

סימול התיק : ב 8 ב - 1

שייך לארכיון: בית"ר א"י קומיסריון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

חוזרים, כרוזים ופקודות בנושאים:
כללי משמעת. יצירת הקומיסריון לבית"ר בארץ ישראל והרכבו. תעודות
בית"ר. עניני כספים וארגון. הכינוס הארצי החמישי של בית"ר בא"י.
קרן אסירי ציון. עבודה תרבותית. הוראות התנהגות ופעולה למפקדים
ולמדריכים. החלטות בנושא עליה וגיוס. קבלת תלמידים לבית הספר
הימי לקצינים של שלטון בית"ר בצ'יוויטווקיה. המתרחש בפלוגות
העבודה. חומר להרצאות ושיחות על קרן תל-חי. מפעל הדינר. לקראת
יסוד הצ"ח. דיווח על המתרחש בסניפי בית"ר בלטביה, אורוגואי,
בלגיה, ליטא, פולין, קנדה ורומניה. עריכת מחנה ארצי של בית"ר
הצעירה. עריכת מיפקד של בית"ר. קטע מתכנית הדרכה. עניני עליה.
המצב בגדודים של בית"ר בא"י.