דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-8 מתוך 8 פריטים

עזרה
בית"ר א"י קומיסריון, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/05/1935
עד תאריך: 29/09/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ב - 1
בית"ר א"י קומיסריון, התכתבות עם שלטון בית"ר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/06/1935
עד תאריך: 06/02/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ב - 2
בית"ר א"י קומיסריון, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/06/1935
עד תאריך: 13/11/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ב - 3
בית"ר א"י קומיסריון, הועדה לעולי פולין מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/09/1934
עד תאריך: 24/05/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ב - 4
בית"ר א"י קומיסריון, מיפקדת הגיוס - תקנות ונהלים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 31/12/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ב - 5
בית"ר א"י קומיסריון, מיפקדת הגיוס - חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/07/1935
עד תאריך: 11/12/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 ב - 6