דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 121-130 מתוך 150 פריטים

עליה ב', מחנה המעפילים קרית שמואל - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 27/12/1946
עד תאריך: 05/05/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 7/ 3
עליה ב', מחנות מעפילים בקפריסין - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/08/1946
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 7/ 4/ 1
עליה ב', מחנות בקפריסין - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/01/1947
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 7/ 4/ 2
עליה ב', מחנות בקפריסין - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 13/02/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 7/ 4/ 3
עליה ב', מחנות מעפילים בקפריסין - מודעות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 7/ 4/ 4
סימול כ 6 - 8/ 1
עליה ב', העפלה - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/04/1932
עד תאריך: 25/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 8/ 2/ 1
עליה ב', העפלה - קטעי עתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 29/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 8/ 2/ 2
עליה ב', העפלה - קטעי עתונים (מהשנים 2012-1948) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 6 - 8/ 2/ 3