עליה ב', האניה אגיוס ניקולאוס - קטעי עתונים (מהשנים 1964-5)

24.03.1939 - 03.07.1939

סימול התיק : כ 6 - 4/ 8/ 1

שייך לארכיון: עליה ב'
מצב החומר: סרוק
אוניות מעפילים: אגיוס ניקולאוס

קבצים מצורפים

כ6 -4_8_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

קטעי עתונים בנושא הפלגתה של האניה אגיוס ניקולאוס ונסיונותיה
להוריד את המעפילים בחופי ארץ ישראל, ירי הבריטים ורצח יוסף אבל,
ומפעלו של הרמן פלש - פלש - טרנספורט.
כולל מסמך בגרמנית מיום 31.3.1939.

מילות מפתח