דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 71-80 מתוך 89 פריטים

לח"י, ברית לוחמי חרות, אגודת אנשי לח"י - דברי דפוס מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/10/1950
עד תאריך: 10/05/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 9/ 4
לח"י, עדי המעש - חוברת מצב החומר: סרוק
מתאריך: 19/09/1963
עד תאריך: 12/04/1964
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 9/ 5
לח"י, חומר על לח"י בפרסומים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1972
עד תאריך: 30/11/1979
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 9/ 6
לח"י, חומר על לח"י - גזרי עיתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1942
עד תאריך: 02/10/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 9/ 7/ 1
לח"י, חומר על לח"י - גזרי עיתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/02/1948
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 9/ 7/ 2
לח"י, חומר על לח"י - גזרי עיתונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/09/1948
עד תאריך: 09/06/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 9/ 7/ 3
לח"י, חומר על לח"י - גזרי עיתונים (מהשנים 1991-1950) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/09/1940
עד תאריך: 28/02/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 9/ 7/ 4
לח"י, תוספת לספר רצח ברנדוט מאת ברוך נאדל (משנת 1968) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/09/1948
עד תאריך: 17/09/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 5 - 9/ 8
סימול כ 5 - 10/ 1
סימול כ 5 - 10/ 2