לח"י, פרסומים באנגלית

16.09.1940 - 31.12.1948

סימול התיק : כ 5 - 10/ 9

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוברת בנושא ביקורת על הממשלה הזמנית ועל - POLITICAL HORIZONS
מדיניות בריטניה וארה"ב לגבי ארץ ישראל. הצורך לפנות לעבר ברה"מ
לשם תמיכה במדינת ישראל. ההתפתחות החברתית והכלכלית של א"י.
רצח ברנדוט.
כרוז של לח"י הקורא לאזרחי בריטניה ללחוץ על ממשלתם לצאת מא"י.
חוברת הסברה על הקמת - THE FIGHTERS FOR THE FREEDOM OF ISRAEL
לח"י, עקרונותיו, פעולותיו והיחסים עם הערבים.