לח"י, הוצאות להורג - כתבות עתונות (כולל מהשנים 1990-1958)

01.01.1942 - 15.01.1948

סימול התיק : כ 5 - 5/ 6

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

קטע עתון בנושא הוצאתו להורג של אריה יהודה הלוי בפקודת מרכז
הלח"י. כתבה מאוחרת בנושא הוצאתו להורג של יהודה אריה לוי וטיהור
שמו ע"י הלח"י לאחר 34 שנים.
כרוז של לח"י על הוצאתם להורג של קציני המשטרה שיף וגולדמן.
קטע עתון על רצח חמישה צעירי לח"י שעסקו באימונים ברעננה ע"י
הבריטים. עדות יעקב אלעזר על הוצאות להורג בזמן המחתרת.
קטע מספרו של יעקב בנאי, חיילים אלמונים- ספר מבצעי לח"י, על
היכרותו עם אליהו גלעדי (שאול) ועל ההחלטה על הוצאתו להורג.
כתבות עתונות בנושא רצח אליהו גלעדי ויוסף דוידסקו.
קטע מספרו של דוד ניב, מערכות הארגון הצבאי הלאומי, על הוצאות
להורג של חברי הלח"י אברהם וילנצ'יק, אליהו גלעדי (שאול) וישראל
פריצקר, שנחשדו בבגידה ובהיותם סיכון לארגון.