לח"י, סקירה על מהות לח"י שנמסרה בפגישה בין נציגי לח"י לבין נציגי הקומינפורם ומק"י

01.01.1948 - 31.12.1948

סימול התיק : כ 5 - 5/ 4

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

סקירה על מהות לח"י, עקרונות היסוד של הארגון ועמדותיו המדיניות,
שנמסרה בעל פה לנציג הקומינפורם בפגישה עם נציגי לח"י ומק"י,
ונכתבה ע"י אברהם סלמן לאחריה.