לח"י, בריחת חברי לח"י ממחנה לטרון - רשימות, עדויות (כולל כתבות מהשנים 1970, 1963)

01.11.1943 - 01.11.1943

סימול התיק : כ 5 - 4/ 2

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

רשימת חברי לח"י שברחו מלטרון. עדות עמנואל הנגבי על הבריחה
מלטרון. כתבות עתונות מאוחרות בנושא הרקע, ההכנות והביצוע של
הבריחה ממחנה המעצר בלטרון.

מילות מפתח