לח"י, מגעים עם האיטלקים והגרמנים (כולל קטעי עתונות מהשנים 1970 ,1983)

15.09.1940 - 11.01.1941

סימול התיק : כ 5 - 4/ 1

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הסכם ירושלים- סעיפי ההסכם בין מפקדת לח"י לבין האיטלקים לגבי
עתיד ארץ ישראל.
קטעי עתונות בנושא פגישת נפתלי לובינצ'יק, איש לח"י, עם ורנר
אוטו פון הנטיג, נציג הרייך הגרמני.
דו"ח הצירות הגרמנית באנקרה המכיל את הצעת הלח"י לפתרון השאלה
היהודית באירופה.