לח"י, קול המחתרת העברית - שידורי תחנת השידור של הלח"י

06.11.1945 - 24.12.1946

סימול התיק : כ 5 - 2/ 4

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושאים עיקריים: קריאה למלחמה בבריטים ולמאבק להקמת מדינה חופשית
ועצמאית. לזכר חללי הטרור הבריטי. מטרות פעולות לח"י ואצ"ל.
כולל תמליל שידור באידיש.