לח"י, חוברות הסברה

30.09.1943 - 02.12.1948

סימול התיק : כ 5 - 2/ 3

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

ולא חזרנו לבסיס- ההתקפה על בתי המלאכה של הרכבת בחיפה, תפיסת
המבצעים, הישיבה בכלא עכו, המשפט, גזר דין מוות וחנינה.
שבט, מתוך במחתרת - הפילוג בארגון ומישנתו של יאיר (אברהם שטרן).
תשובה לאסתר וילנסקה- פרסום כתגובה למאמר בקול העם, ובו עמדות
לח"י לגבי המלחמה בציר הפשיסטי, א"י בגבולותיה ההסטוריים, הבעיה
הערבית, היחס לבעיות מעמד הפועלים והיחס כלפי ברה"מ וארה"ב.
האימפריה השוקעת יהודה העולה - בריטניה האויב, כוחה, כוחו של העם
העברי, א"י כחזית המאבק העיקרית.
אבני יסוד לתורת החרות העברית- עמדות לח"י לגבי פתרון הבעיה
היהודית ושאלת ארץ ישראל ודרכה של תנועת החרות העברית.
מלחמה ולא מאבק- פרסום לגבי אופי מאבק להקמת מדינה.
אגרת- ביקורת על מדיניות הנהגת הישוב ועל הסגרתם את חברי המחתרת.
הדרך לחרות- מטרות לח"י ודרכי הגשמתן בתחומי עליה והתיישבות,
מדיניות עברית עצמאית, מלחמה בבריטים והקמת הנהגה לאומית.
בקו ישר- ביקורת על מדיניות הגבלת העליה וגירוש המעפילים.
החזית השניה של העם העברי- קריאה לפתוח חזית מלחמת שחרור להקמת
מדינה נוסף לחזית המאבק בהיטלר ובאנטישמיות.
הנאשמים מאשימים- הצהרות לוחמי לח"י בפני בית הדין הצבאי הבריטי
בירושלים. הנהגה לוחמת לעם לוחם- ביקורת לח"י על ההגנה.
תזכיר בנושא מאסר חברי לח"י ורדיפתם ע"י השלטונות לאחר פירוק
המחתרת, היחס לעצורים ודרישה להחזרת הלגליות לתנועה.
תזכיר לועדת אונסקו"פ (ראה תיק כ-7/1/5).