לח"י, מודעות , כרוזים

16.09.1940 - 25.01.1949

סימול התיק : כ 5 - 2/ 1

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

מודעות מבוקשים של אנשי לח"י ושל שוטרים בריטים.
ביקורת על המדיניות הבריטית בא"י - סגירת שערי א"י בפני עלייה,
גירוש אניות מעפילים, פרשת סטרומה, פרשת רמת הכובש, הרצח ברחוב
דיזנגוף 30, רצח אברהם שטרן, גירוש ה-251 לאפריקה, המדיניות
הכלכלית בא"י, היחס כלפי שבויי המחתרת, הרצח של עצורים יהודים
באריתריאה, פרשת אלכסנדר רובוביץ.
פעולות לח"י - רצח הלורד מוין, הוצאתם להורג של הקצינים שיף
וגולדמן, ההתנקשות בנציב מק-מייכל, רצח ווילקין, ת.ג' מארטין וא.
א. קונקוויסט, התקפת לח"י על מרכז הבולשת הבריטית במחוז תל-אביב,
פיצוץ מוסדות שלטון בריטיים, התקפות על כלי רכב צבאיים, פיצוץ
מועדון משרד המושבות בלונדון, התקפה על מתקני הנפט הבריטיים
במפרץ חיפה. התקפות על רכבות צבאיות ורכבות נפט. הוצאתם להורג
של ישראל לוין ומיכאל וקסמן. התקפות על רכוזי פורעים ערבים
ומתקנים שלהם.
קריאה לצאת למאבק בבריטים, לא להתגייס לצבאם ולא לשלם מיסים.
קריאה לנוער להצטרף לחזית הנוער, תנועת הנוער של לח"י.
משפטים - משפטם של אליהו חכים ואליהו בית צורי וחברי לח"י אחרים.
ביקורת על תמיכת ראשי מפא"י והרביזיוניסטים בבריטניה, אפליית
חברי המחתרת ורדיפתם ע"י הנהגת הישוב, הסזון.
הסכמת לח"י לשביתת נשק הדדית עם הבריטים בעקבות פניית המושב
המיוחד של האו"ם, עד אשר יוחלט על פתרון בעיית ארץ ישראל.
ביקורת על המלצות ועדת אונסקו"פ והתנגדות לחלוקת א"י.
מהלך קרבות מלחמת העצמאות באזור ירושלים ויפו. פרשת דיר-יאסין.
ביקורת על הוצאת לח"י אל מחוץ לחוק ע"י הממשלה הזמנית.
שביתת הרעב של עצורי לח"י בהוראת הממשלה הזמנית.
כולל כרוזים באידיש וערבית.