לח"י, היחסים בין לח"י לבין האצ"ל

05.07.1940 - 21.08.1947

סימול התיק : כ 5 - 1/ 10

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ5 -1_10.PDF הורדת קובץ

תוכן

מכתב שנשלח ע"י מיפקדת האצ"ל אל זאב ז'בוטינסקי מתוך כוונה
למנוע פילוג בארגון.
סקירה על היחסים בין לח"י לאצ"ל: ההסכמה לפני הקמת תנועת המרי,
פעילות תנועת המרי, סיכום הבדלי ההשקפות בין שני הארגונים ושלילת
אפשרות איחוד מלא.
מכתב של מחלקת החקירות של משטרת ארץ ישראל לגבי תגובת הישוב
לפיצוץ ברחוב יעל ורציחות שנערכו ע"י לח"י והכחשת האצ"ל כל קשר
לפעולה. התכתבות בריטית לגבי גירוש עצורי לח"י אל טריטוריה אחרת.
מברק מאת שגריר ארצות הברית בפריס, קאפרי, אל מחלקת המדינה לגבי
הידרדרות היחסים בין האצ"ל ללח"י על רקע התקרבות הלח"י לברה"מ
והאשמותיו על כניעת האצ"ל לאימפריאליזם הבריטי.