לח"י, דיווחים וסקירות על לח"י

01.06.1933 - 01.06.1945

סימול התיק : כ 5 - 1/ 9

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

דו"ח על פעילות לח"י במצרים, שהוגש למחלקה המדינית של הסוכנות
היהודית, הכולל פרטים ושמות פעילי לח"י במצרים, חיילים עבריים
המשתייכים ללח"י, והתארגנות הארגון במצרים.
סקירה של הסוכנות היהודית על קבוצות הטרור היהודיות בארץ ישראל:
הקמת האצ"ל, שבירת ההבלגה, הפסקת הפעולות בעקבות מלחמת העולם
השניה, הקמת לח"י ופעולותיו נגד הבריטים, מסירת שמות חברי לח"י
לבריטים, מאסרם ובריחותיהם ממחנות המעצר, התנגדות מוסדות הישוב
לטרור והלשנותיהם לשלטונות, רצח הלורד מוין, שבועת הנאמנות של
לח"י, הערכת מספר החברים באצ"ל ולח"י, היחסים בין האצ"ל לחוגים
בצבא הפולני.