לח"י, רשימות של פעולות לח"י

16.09.1940 - 28.04.1948

סימול התיק : כ 5 - 1/ 2

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

רשימות כרונולוגיות של פעולות האצ"ל ולח"י : מיקוש דרכים ומסילות
ברזל. פיגועים בצנורות ומיכלי נפט. בנקים ופעולות כספיות. פיצוץ
גשרים ע"י ההגנה, האצ"ל ולח"י. החרמות נשק. חבלות בקווי הטלפון.
מיקוש כבישים ושדות תעופה. פעולות אצ"ל ולח"י בחוץ לארץ. מלחמת
השחרור בתאריכיה. רשימת פעולות והיתקלויות עם הבריטים - מיומן
המערכה. בריחות בארץ וממחנות מעצר בגולה. גלות ומעצר.
רשימה כרונולוגית של פעולות לח"י.