לח"י, מצע הלח"י - סקירות על תולדות הארגון, מהותו ומבנהו הארגוני (כולל קטע עיתון משנת 1972)

26.06.1940 - 03.10.1948

סימול התיק : כ 5 - 1/ 1/ 1

שייך לארכיון: לח"י
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ5 -1_1_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

הודעת המפקדה מס' 112 - הקובעת את דרכו של האצ"ל ועקרונותיו.
פקודה מס' 1 של מפקדת הלח"י לגבי תפקידי הארגון לאחר הפילוג.
טיוטה של מצע הלח"י, כפי שנוסחה ע"י אברהם סלמן.
סקירה על מהות הלח"י, הנחות היסוד שלו ומטרותיו.
סקירה על עקרונות האידאולוגיה ודרכי הפעולה של הלח"י, יאיר
ופועלו ופעילות הלח"י לאחר הירצחו.
סקירה- מלחמת מעמדות ומלחמת שחרור, מתוך החזית עתון לוחמי חרות
ישראל. חוברת- קווי יסוד למדיניות חוץ עברית, בהוצאת לח"י.
מאמר מאת אייזיק רמבה בעתון המשקיף לגבי הינתקות הלח"י ממחנה
תנועת ז'בוטינסקי. סקירה בעתון על תולדות לח"י.