דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 12 פריטים

בית"ר א"י מפקדה, תקנות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/04/1927
עד תאריך: 31/12/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 א - 1
בית"ר א"י מפקדה, פרוטוקולים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/04/1927
עד תאריך: 02/06/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 א - 2
בית"ר א"י מפקדה, תזכירים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1930
עד תאריך: 31/12/1930
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 א - 3
בית"ר א"י מפקדה, פקודות כלליות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 30/04/1927
עד תאריך: 24/05/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 א - 4
בית"ר א"י מפקדה, התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/01/1928
עד תאריך: 17/06/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 א - 5
בית"ר א"י מפקדה, התכתבות עם זאב ז'בוטינסקי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/06/1928
עד תאריך: 30/06/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 א - 6
בית"ר א"י מפקדה, מחלקת עליה והתיישבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 30/05/1930
עד תאריך: 28/09/1930
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 א - 7
בית"ר א"י מפקדה, חומר הדרכה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/04/1927
עד תאריך: 31/12/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 א - 8
בית"ר א"י מפקדה, בית הספר למדריכים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/09/1928
עד תאריך: 31/12/1931
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 א - 9
בית"ר א"י מפקדה, גדוד 42 מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/02/1928
עד תאריך: 26/02/1930
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 8 א - 10