דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 31-40 מתוך 56 פריטים

בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר בולגריה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/08/1933
עד תאריך: 30/01/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 3
בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר דאנציג - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/02/1934
עד תאריך: 27/02/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 4
בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר הולנד - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/02/1934
עד תאריך: 04/03/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 5
בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר הונגריה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/12/1932
עד תאריך: 28/05/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 6
בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר טוניסיה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/06/1933
עד תאריך: 23/05/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 7
בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר לטביה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/11/1932
עד תאריך: 13/06/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 8
בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר ליטא - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 20/01/1933
עד תאריך: 09/10/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 9
בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר מצרים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/06/1933
עד תאריך: 15/06/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 10
סימול ב 5 - 4/ 11
בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר פולין - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/08/1932
עד תאריך: 17/07/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 12