דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 21-30 מתוך 56 פריטים

סימול ב 5 - 3/ 4
בית"ר א"י פלוגות עבודה, פלוגת כפר סבא - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/12/1931
עד תאריך: 31/01/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 3/ 5
בית"ר א"י פלוגות עבודה, פלוגת פתח תקוה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/03/1933
עד תאריך: 28/11/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 3/ 6
בית"ר א"י פלוגות עבודה, פלוגת ראשון לציון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/10/1932
עד תאריך: 11/01/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 3/ 7
בית"ר א"י פלוגות עבודה, פלוגת רמת-גן מצב החומר: סרוק
מתאריך: 28/12/1932
עד תאריך: 27/11/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 3/ 8
בית"ר א"י פלוגות עבודה, פלוגת רמת טיומקין - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1931
עד תאריך: 31/12/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 3/ 9/ 1
סימול ב 5 - 3/ 9/ 2
סימול ב 5 - 3/ 10
בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר אוסטריה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/10/1932
עד תאריך: 13/06/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 1
בית"ר א"י פלוגות עבודה, בית"ר ארצות הברית - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 27/09/1933
עד תאריך: 27/09/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 4/ 2