בית"ר א"י פלוגות עבודה, נציבות בית"ר בארץ ישראל - התכתבות

10.11.1932 - 03.10.1934

סימול התיק : ב 5 - 2/ 5

שייך לארכיון: בית"ר א"י פלוגות עבודה
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: הקשר בין נציבות בית"ר בא"י לבין הנהלת פלוגות
העבודה ומחלוקת לגבי קביעת הסמכות העליונה. הגיוס לפלוגות העבודה
וחשיבותו. רצון הנציבות לייסד פלוגות קואופרטיביות. התשלום עבור
תעודות בית"ר. בקשות אישיות ובקשות שחרור מגיוס. הזמנות
להתיעצויות.
בתיק גם: פסק דין במשפט נגד הבית"רים אברהם אקסלרוד ודניאל
הלפרין. ופרוטוקול מישיבת בית המשפט בתביעת הבית"רי יחיאל בן זאב
נגד הבית"רי חביב שיבר.