בית"ר א"י פלוגות עבודה, מרכז הצה"ר בארץ ישראל - התכתבות

14.11.1933 - 17.09.1934

סימול התיק : ב 5 - 2/ 4

שייך לארכיון: בית"ר א"י פלוגות עבודה
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים : הקיפוח בחלוקת הסרטיפיקטים לפועלים לאומיים.
הקשר בין מרכז הצה"ר בארץ ישראל לבין פלוגות העבודה. היחסים בין
ברית הצה"ר לבין הקרן הקימת לישראל והמו"מ להסדרת היחסים בינהן.
מפעל הדינר. תכניות ההתישבות בגליל ע"י פיק"א. קליטת העולים.
כינוס הצה"ר בא"י. קביעת סמכות הנהלת פלוגות העבודה כלפי מרכז
הצה"ר. הזמנות להתיעצויות.