בית"ר א"י פלוגות עבודה, פלוגת העובדים ע"י בית"ר (קבוצת מנורה)

31.03.1929 - 28.07.1930

סימול התיק : ב 5 - 2/ 1

שייך לארכיון: בית"ר א"י פלוגות עבודה
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

מכתבים אל זאב ז'בוטינסקי, ההנהלה העליונה של בית"ר ונשיאות
בית"ר העולמית בנושא מטרות קבוצת מנורה והסכסוך בינה לבין תנועת
בית"ר בארץ ישראל.
בתיק גם: עקרון ותקנון דרגת העובדים ע"י בית"ר.