דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 56 פריטים

בית"ר א"י פלוגות עבודה, פרוטוקולים מישיבות ההנהלה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/02/1933
עד תאריך: 14/04/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 1/ 1
בית"ר א"י פלוגות עבודה, דיווחים כספיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/12/1933
עד תאריך: 15/03/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 1/ 2
בית"ר א"י פלוגות עבודה, דוח"ות שנתיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 15/09/1932
עד תאריך: 15/12/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 1/ 3
בית"ר א"י פלוגות עבודה, חוזרים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 03/03/1932
עד תאריך: 06/09/1934
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 1/ 4
בית"ר א"י פלוגות עבודה, מכתבים ובקשות לשחרור מגיוס מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/09/1932
עד תאריך: 08/10/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 5 - 1/ 5
סימול ב 5 - 2/ 1
סימול ב 5 - 2/ 2
סימול ב 5 - 2/ 3
סימול ב 5 - 2/ 4
סימול ב 5 - 2/ 5