אנציקלופדיה של האשה הלוחמת, שאלונים, אות ר'

01.01.1956 - 31.12.1957

סימול התיק : כ 27 - 9

שייך לארכיון: אנציקלופדיה של האשה הלוחמת, שאלונים
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

תוכן

אנציקלופדיה של האשה הלוחמת, שאלונים, אות ר'
ראם דבורה, ראם טובה, ראם עליזה, רבי דובה, רבינוב רות, רבינוביץ מרים, רגולנט אביבה, רובין רחל, רובינשטיין דבורה, רוזה ברון, רוזלר אסתר, רוזן רישה, רוזנטל אסתר, רוזנפלד יונה, רוזנצוויג יונה, רוטנברג יהודית, רון חסיה, רועאני יוכבד, רז מזל, רחבי יעל, רובר צפורה, רוכברט חדווה, רייכברט טובה, רייכמן טובה, רקאנטי בלהה, רפטמן לאה, רפפורט אורה, רצון יונה, רצון שושנה, רקוב לאה