אנציקלופדיה של האשה הלוחמת, שאלונים, אותיות י' - כ'

01.01.1956 - 31.12.1957

סימול התיק : כ 27 - 5

שייך לארכיון: אנציקלופדיה של האשה הלוחמת, שאלונים
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

תוכן

אנציקלופדיה של האשה הלוחמת, שאלונים, אותיות י'-כ'
יהודאי מרים, ינדוף רחל, יוסף לילב, יכין שרה, ינקוביץ נפשה, יפת חנה, יפת נדיצה, יפת מרים, יפת ציונה, כהן פרחיה, כהן בת-ציון, כהן דבורה, כהן מרים, כהן רגינה, כהן רינה, כהן שרה