דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 87 פריטים

בית"ר תל-אביב, פרוטוקולים מישיבות המיפקדה (כתב יד) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 30/07/1935
עד תאריך: 07/10/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 10 - 1/ 1
בית"ר תל-אביב, פקודות סדר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/02/1933
עד תאריך: 19/12/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 10 - 1/ 2
בית"ר תל-אביב, פקודות סדר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 23/02/1936
עד תאריך: 02/09/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 10 - 1/ 3
בית"ר תל-אביב, דו"חות כספיים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/12/1934
עד תאריך: 27/01/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 10 - 1/ 4
בית"ר תל-אביב, התכתבות עם נציבות בית"ר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/12/1933
עד תאריך: 05/11/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 10 - 2/ 1
בית"ר תל-אביב, התכתבות עם הצ"ח מצב החומר: סרוק
מתאריך: 19/02/1936
עד תאריך: 02/07/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 10 - 2/ 2
בית"ר תל-אביב, התכתבות עם ברית הצה"ר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/12/1934
עד תאריך: 31/03/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 10 - 2/ 3
בית"ר תל-אביב, התכתבות עם קרן תל-חי מצב החומר: סרוק
מתאריך: 14/04/1935
עד תאריך: 23/12/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 10 - 2/ 4
בית"ר תל-אביב, התכתבות עם קופת חולים לאומית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/12/1934
עד תאריך: 29/05/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 10 - 2/ 5
בית"ר תל-אביב, התכתבות עם הסתדרות העובדים הלאומית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/01/1935
עד תאריך: 20/06/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ב 10 - 2/ 6