דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 37 פריטים

כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות א' - אט' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 1/ 1
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות אי' - אנ' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 1/ 2
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות אס' - את' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 1/ 3
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות ב' - במ' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 2/ 1
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות בנ' - בק' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 2/ 2
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות בר' - בת' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 2/ 3
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות ג'-גו' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 3/ 1
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אותיות גי'-גת' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 3/ 2
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות ד' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 4
כרטסת אצ"ל, בקשות לקבלת תעודת שירות, אות ה' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 4 ה - 5