גלפרין אליהו, רשימות ביבליוגרפיות, כתב יד, גזרי עתונים, הדפסות

01.01.1939 - 31.12.1940

סימול התיק : א 5 - 13

שייך לארכיון: גלפרין אליהו
סוג התאריך: שנה נכונה