גלפרין אליהו, יהודה, חברה לאחריות ובטחון - התכתבות, דו"חות ומסמכים

01.01.1929 - 31.12.1929

סימול התיק : א 5 - 8

שייך לארכיון: גלפרין אליהו
סוג התאריך: שנה נכונה