שירת זאב

  • תאריך: 23/07/2017 19:30
  • עד: 21:30
  • מקום: ברחבת הטקס בהר הרצל, ירושלים

572746_zabo 10x21-page-001.jpg572746_zabo 10x21-page-001.jpg