עם שלום מסורי

  • תאריך: 27/11/2020 11:30
  • עד: 13:00
  • מקום: הרצאה של שלום מסורי

פרויקט ז'בו ברשת ממשיך!

הצטרפו אלינו להרצאה מקוונת עם שלום מסורי,

לוחם אצ"ל שהשתתף במבצעים רבים, ביניהם רכבת הכסף, רכבת הנשק וכיבוש יפו, בנושא "מזכרונותיו של לוחם אצ"ל".

הרשמה בקישור:

https://bit.ly/Tsiyonut

 

 

שלום מסורי.jpg