שימו לב! :

בעקבות התפשטות מחלת הקורונה:

מוזיאון המכון יהיה סגור למבקרים

ארכיון המכון יהיה סגור למעיינים, אך יינתן מענה באמצעות הטלפון והאימייל

האירועים המתוכננים מבוטלים ולא יתקיימו בשלב זה

נשמח לסייע בכל שאלה,

מוזיאון: museum1@jabotinsky.org

ארכיון: archive@jabotinsky.org