סיוע בקליטת עולים חדשים

  במהלך שנות השלושים של המאה העשרים, סייעה קרן "תל-חי" לקליטתם של עולים חדשים ולאלה שהגיעו ארצה על ספינות המעפילים במסגרת עליית "אף-על-פי". כן הפנתה אותם אל פלוגות הגיוס של בית"ר ולהקמת יישובים חדשים. בשלהי 1935ערכה הקרן מגבית –"מגבית חנוכה" – עבור הקמת בניין הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל) בתל-אביב. בשנות המאבק של הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל), סייעה הקרן לפעולות "הוועד למען האסירים והעצורים" של המפלגה הרביזיוניסטית (הצה"ר). ברוב מבצעי איסוף הכספים הסתייעה הקרן בחניכי בית"ר. אף נערך רישום שמות התורמים ב'ספר הברזל לזיכרון'.

1938.jpg

 סמל מעפילי אף על פי עשוי בד